Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc

Robinson
Klenčí pod ČerchovemRobinson, Klenčí je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené podle §42 zákona č. 359/1999Sb. ,
o sociálně-právní ochraně dětí

Pracuje jako odloučené pracoviště Dětského domova, Staňkov

Zřizovatelem je Plzeňský krajKontaktujte nás

Robinson Klenčí

Klenčí pod Čerchovem 117, 345 34

+420 379 789 694

+420 725 595 991

Aktuality

Dnes jsme si s tetou Jiřou udělali výlet do Domažlic, kde jsme se v KC Pivovaru zapojili do akce "Tvořivé dílničky", kterou pořádali sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově. Na této akci se setkávají klienti a pracovníci dílen s veřejností, kterou nejvíce tvoří rodiny s dětmi a kde si mohou návštěvníci zkusit výrobu drobných předmětů z...

Jako každým rokem o jarních prázdninách jsme se i letos těšili na lyžování a sáňkování na Šumavě. Ale bohužel vzhledem k tomu, že hodně z nás bylo po nemoci, na hory tentokrát jela jen teta Jana se třemi dětmi.

Stejně jako každým rokem i letos jsme se rozhodli Nový rok přivítat v dobré kondici, výšlapem na nejvyšší místo Českého lesa - na Čerchov. Cestou nám teta vyprávěla o historii našeho kraje, takže jsme se dozvěděli, že dřevěná rozhledna byla vystavena již v roce 1894, později, v letech 1904-1905 byla postavena kamenná stavba 25 m vysoká, tzv....

Poděkování sponzorům a zaměstnancům 

2023

Rok 2023 byl pro naše zařízení určitě přívětivější, než roky předchozí. Nejen, že pandemie Covid ustoupila, ale také nám přibylo spoustu nových sponzorů, čehož si samozřejmě velice vážíme.

Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat všem, co nám po celý rok pomáhali. Zejména děkujeme Diecézní charitaě Plzeň, která jako každoročně uspořádala tříkrálovou sbírku a nemalou část výdělku věnovala našemu zařízení. Dále děkujeme firmě Vegatruck za poskytnutí finančního daru, díky kterému jsme mohli pořídit nový herní prvek na zahradu – malou kuchyňku, ve které si naši nejmenší opravdu vyhrají. Další poděkování patří Čerpací Stanici Čerchovka, která jako každoročně uspořádala akci "Ježíšek pro Robinsony", kdy zveřejnila seznam přání dětí a lidé z široké veřejnosti měli možnost zakoupit vybraný dárek. Všem, kteří se do této akce zapojili, velice DĚKUJEME. Dále je třeba poděkovat o. s. Ve spojení, projektu Milý Ježíšku, Kiss proton – Strom splněných přání rovněž za zprostředkování krásných dárků pro naše dětičky. Další dárky obstarali svým štědrým sponzorským darem manželé Venclíkovi a MUDr. Jiří Koptík. Také moc děkujeme panu Pavlovi H. a jeho firmě Henstav za nakoupení dalších osobních dárků pro každé z našich dětí. Arriva - dopravní společnost v Domažlicích rovněž udělala sbírku mezi zaměstnanci a finanční prostředky věnovali našim dětem na nákup potřebného vybavení. Paní Kolář dovezla obrovské množství výtvarných potřeb a pomůcek, které děti určitě ocení. Seniorky z Domovu pro seniory v Domažlicích opět přispěly našim dětičkám na akce. Paní Maruška H. dovezla do zařízení drogerii a oblečení pro dětičky, paní Vondrovicová nás opět zásobila vánočním cukrovím, Oční optika Hynek Tichý naše dětičky po celý rok vybavovala dioptrickými brýlemi. I Vám zmiňovaným mockrát děkujeme. A samozřejmě veliké poděkování patří všem, kteří nás pravidelně podporují, nosí dětem oblečení, dobroty, hygienické potřeby, hračky apod. Je Vás stále více a více a my si toho nesmírně vážíme. Díky vám u nás dětičky mají to, co jim nemohlo být dopřáno doma

A nakonec obrovské poděkování patří samozřejmě všem zaměstnancům našeho zařízení, kteří dělají pro děti maximum, starají se o ně s láskou a trpělivostí. 

Poděkování sponzorům 2022


I Nadále úspěšně bojujeme s pandemií covidu a začínáme, doufejme veselejší, rok 2022. Tento rok nám přinesl pár nových sponzorů. Je třeba poděkovat nadačnímu fondu Tesco a všem lidem, kteří nás podpořili svým hlasem v 10. kole projektu "Vy rozhodujete, my pomáháme". Díky projektu jsme měli možnost zpestřit dětem čas strávený v našem zařízení a zorganizovat pro ně zimní a letní dovolenou a také různé výlety. Díky Ansek clo s.r.o – p. Macháčkovi máme nové televizory a děti prožily různé akce organizované jeho osobou. Dále patří velké poděkování firmě Vegatruck, díky které jsme pořídili nové pískoviště na naši zahradu. Také nám opět velmi pomohla Tříkrálová sbírka, za kterou jsme dětem zaplatili zimní dovolenou a zakoupili vybavení do zařízení. MUDr. Jiřímu Koptíkovi děkujeme za poskytnutí finančního daru, za který jsme nakoupili parní čističe a vysavač. Panu Adamovi Polákovi děkujeme za zakoupení kojeneckých potřeb. Opět velké díky patří oční optice Hynek Tichý za sponzorské brýle pro děti. Novému sponzorovi: Zábavní centrum POP Airport děkujeme za vstupenky do jejich překrásného zábavního parku Majaland Praha, ve kterém se dětičky cítily jako v pohádce. V neposlední řadě děkujeme opět paní Vondrovicové za vánoční cukroví. A velké díky patří samozřejmě všem Vám, kteří nás nadále podporujete formou oblečení, hraček, darovaným ovocem a zeleninou apod. V neposlední řadě děkujeme Stavební firmě Švarc za poskytnutí finančního daru, který jsme využily na nákup elektrospotřebičů do našeho zařízení.

Poděkování sponzorům 2021

Ani rok 2021 nebyl díky covidové pandemii příliš příznivý. Ale díky Vám, kteří nás podporujete, byl pro naše děti a zařízení opět o něco hezčí. Díky Ansek clo s.r.o – p. Macháčkovi a Tříkrálové sbírce pořádané Diecézní charitou Plzeň jsme s dětmi mohli strávit krásnou letní dovolenou v rekreačním středisku Sycherák. Díky Vegatruck jsme dětem doplnili sklad školních a výtvarných potřeb, nakoupili sportovní a elektronické vybavení a pořídili stoly na naši zahradu. Oční optice Hynek Tichý opět děkujeme za sponzorské brýle pro dětičky. Paní Vondrovicové díky za výborné vánoční cukroví. Firmě Spende Vertrag děkujeme za pomoc formou nákupu drogerie. V neposlední řadě děkujeme Stavební firmě Švarc za poskytnutí finančního daru, který jsme využily na nákup elektrospotřebičů do našeho zařízení.

Poděkování sponzorům 2020

Letošní rok 2020 nebyl jednoduchý pro nikoho z nás. Ale díky Vám, kteří nás podporujete, byl pro naše děti a zařízení opět o něco hezčí. Vyměnili jsme již méně funkční auto za nové díky společnosti Kompakt s.r.o. spolupracující s p. Ludmilou Chmelíkovou a všem, kteří na něj přispěli. Díky projektu Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme jsme zažili krásnou "dovolenou" na Sycheráku, kterou děti strávily jako Indiáni. Díky Husky.cz jsme si na Sycherák dovezli krásné velké stany. Díky Albertu a jejich mimořádné pomoci v době pandemie jsme mohli na jaře nakoupit látky na roušky, doplnit dezinfekce a školní potřeby. Díky SDH Spáňov jsme mohli pořídit septopboxy. Díky Ansek clo s.r.o – p- Macháčkovi jsme s dětmi mohli prožít hodně volnočasových aktivit např. hopsárium a lvíček. Díky Tříkrálové sbírce jsme mohli pořídit novou pračku. Díky Deichmann-obuv s.r.o. naše děti chodí v nových botách a do zařízení jsme mohli pořídit novou sušičku. A díky všem Vám, kteří nás jakkoliv podporujete, ať formou oblečení či dalších věcí, které nám nosíte. Dělíte se s námi o svoje úrody např. jablek, občas přinesete dětem něco na zub nebo na nás jen myslíte. Děkujeme Vám všem.

Informace


Přijetí dítěte


Přijetí dítěte je možné:

1) Na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pomoci a ochrany uzavřené s OSPOD, ZZ dítěte nebo dítětem samotným – tato smlouva se uzavírá přímo v zařízení se sociální pracovnicí ZDVOP.

2) Rozhodnutím soudu o:

  • Výchovném opatření dle § 13a zákona č. 359/1999 Sb.
  • Předběžném opatření dle § 924 občanského zákoníku as §452 ZŘS
  • Svěření do péče ZDVOP podle § 971 odst.2 občanského zákoníku.

Žádáme pracovnice OSPOD a soudní vykonavatele či rodiče o doložení:

  1. Bezinfekčnosti (podmínka přijetí dítěte do ZDVOP)
  2. Rodného listu dítěte (originál nebo kopie) – možno doložit dodatečně
  3. Kartičky pojištěnce, očkovacího průkazu – možno také doložit dodatečně


StandardyPrezentaceVýroční zprávy