Naši sponzoři

Sponzorské dary 2019

Společnosti/ organizace, fyzické osoby, které zařízení pomáhají po stránce finanční a materiální:

- OČNÍ OPTIKA Hynek Tichý – materiální dar - dioptrické brýle
- skupina nosících maminek z Nošení na srdci nejen v Domažlicích – hmotné dary
- Steatit s.r.o. – hmotné dary
- Veronika Šimlinger – hmotné dary
- Lékárna Klenčí pod Čerchovem s.r.o. – hmotné dary
- Sonnen hotel Bayerischer HoF – finanční a hmotné dary
- SH CMS - sbor dobrovolných hasičů Spáňov – finanční dar
- Deichmann – obuv s.r.o. – dárkové karty na nákup sortimentu
- obec Česká Kubice – finanční dary – volnočasové aktivity

Díky těmto krásným projektům měly děti v Robinsonu krásné Vánoční svátky:

- Milý ježíšku – vánoční dárky
- Kiss proton – vánoční dárky
- Daruj hračku – vánoční dárky
- Nadační fond Hanky Kynychové – vánoční dárky
- proHeq CZ s.r.o. – vánoční dárky
- občanské sdružením Vespojení Praha – vánoční dárky

Velké poděkování patří firmám, které svým finančním příspěvkem podpořily nákup služebního automobilu:

- obec Česká Kubice
- MANITEC trade s.r.o.
- Domažlická daňová kancelář
- Šabata s.r.o.
- Dotiko s.r.o.
- Pavel Čadek, polygrafická výroba
- Dominik Sladovník
- Deichmann – obuv s.r.o.
- Diecezní charita Plzeň
- Sonnen hotel Bayerischer HoF
- MA-MA Foundation

V neposlední řadě patří naše poděkování všem lidem, které podporují Robinson hmotnými dary – oblečení, obuv, hračky či školní a výtvarné potřeby,..

Sponzorské dary 2018

- Diecézní charita Plzeň – finanční dar
- OČNÍ OPTIKA Hynek Tichý – materiální dar - dioptrické brýle
- Steatit s.r.o. – hmotné dary
- Sonnen hotel Bayerischer HoF – finanční a hmotné dary
- Deichmann – obuv s.r.o. – dárkové karty na nákup sortimentu
- Nadační fond Tesco – finanční dar na volnočasové aktivity dětí
- Ve spojení, z.s. – finanční dar na nákup trampolíny
- CentralWork s.r.o. – finanční dar
- Honební společenstvo Myslív – finanční dar
- Osvětová beseda Klenčí p./Č – finanční dar