Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc

Robinson
StodRobinson, Stod je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené podle §42 zákona č. 359/1999Sb. ,
o sociálně-právní ochraně dětí

Pracuje jako odloučené pracoviště Dětského domova, Staňkov

Zřizovatelem je Plzeňský krajKontaktujte nás

Robinson Stod

Tylova 378, 333 01 Stod

+420 773 774 733

+420 371 140 235

Aktuality

I letošní rok ,jsme mohli, díky finanční podpoře firmy MURR trávit jeden týden Sycheráku. V období 16. 7 až 23.7. 2022 . Tématem tentokrát byla Cesta kolem světa. Děti měly tak možnost ,,procestovat svět'. Na začátku tábora si děti za pomoci tet udělaly cestovní pasy, kam si z každé etapy cestování nalepily tematickou známku. Každý den tak děti...

Poděkování sponzorům 2022

Poděkování patří všem, kteří nám pomáhají, nejen materiální pomocí, finanční pomocí, ale i morální podporou. I letos jako každoročně jsme mohli s dětmi odjet na prázdninový pobyt, díky firmě MURR. Ze sponzorského daru Evobus jsme zakoupili novou velkou trampolínu a sportovní vybavení na zahradu. Velkým překvapením bylo pro všechny získání devítimístného automobilu, díky kterému můžeme s dětmi pořádat krásné výlety. Děti z 28. základní školy v Plzni přinesly do zařízení velké množství dárečků, aby děti měly krásné vánoce. V období vánoc nás navštívili manželé Lorencovi, kteří se rozhodli být našimi sponzory. Jejich nabídku pořádání a realizování výletů v nadcházejícím roce jsme s díky přijali. Také přišli s nabídkou zásobování zeleninou a bramborami. Dětem přinesli vánoční dárečky, tablety, ale také finanční hotovost. I letošní rok měly děti krásné a pohodové vánoce díky projektům Strom přání Globus, Daruj hračku, Milý ježíšku a Kiss proton. Jako každý rok i letos hradečtí senioři na naše dětičky nezapomněli a darovali výborné cukroví. 

Poděkování sponzorům 2021

Děkujeme Centru Kulíček - Petře Štefánkové, za sponzorský dar, ve formě respirátorů, dětských roušek, který nám v covidové době velmi pomohl. Děkujeme moc za sponzorský dar - CAPPI pro děti a uspořádání maškarního plesu Martince Veisové Bowling Stod. I letos jsme díky firmě MURR mohli s dětmi odjet na rekreační pobyt, díky firmě Evobus zakoupit sportovní vybavení. V neposlední řadě patří poděkování studentům Gymnázia Františka Křižíka Plzeň - Sekunda A a paní učitelce Mgr. Lence Samuelové za sbírku dárků - hraček, oblečení, knih a jiné pro naše dětičky. Děkujeme za zpříjemnění vánočního času. Samozřejmě děkujeme i všem ostatním, kteří nám do zařízení nosíte oblečení, obuv, hračky, sportovní a školní vybavení, ovoce, potraviny a jiné. I letos díky projektu Strom přání Globus, Daruj hračku, Milý ježíšku a Kiss proton měly děti krásné vánoce. Výborné domácí cukroví poskytli senioři z Hradce u Stoda.

Poděkování sponzorům 2020

Poděkování patří Vám všem, kteří nám pomáháte, nejen finančně a materiálně. V covidové době obzvlášť. Velké díky patří, panu Thomas Matt Foltýnoví , za poskytnutí ochranných štítů - pro naše zařízení. Velice si vaší pomoci vážíme. Dále pak starostovi města Holýšov, panu Mgr. Libor Schröpferovi za potravinovou pomoc. Dále bychom chtěli poděkovat odběrovému místu SCUK v Heřmanově Huti, za zprostředkování sbírky zdravých potravin. Poděkování patří také firmě KABEX, za dárečky pro děti a za nádherné překvapení pro tety, ve formě dárkového koše. Stodské firmě MURR CZ za finanční sponzorský dar, ze kterého byl financován rekreační pobyt pro děti v rekreačním středisku Sycherák. Firmě Dům je Haus za kvalitní postele pro děti. Každoročně nám také pomáhá finanční částkou firma Evobus Holýšov, díky které můžeme realizovat pro děti výlety. Mikulášskou nadílku pak dětem zajistila také paní Iveta Ušiaková, poskytnutím sladkostí a ovoce. Divadelní představení zajistila Mgr. Ladislava Kronďáková. Mikulášské balíčky přivezla i firma MURR. Díky projektu Strom přání Globus, Daruj hračku, Milý ježíšku a Kiss proton měly děti krásné vánoce se spoustou dárků. Vánoční cukroví poskytlo sdružení seniorů z Hradce u Stoda. MUDr Dagmar Rumannové za vánoční cukroví a postel. Děkujeme ale i všem ostatním, kteří nám do zařízení nosíte oblečení, obuv, hračky, sportovní a školní vybavení.

Informace


Přijetí dítěte


Přijetí dítěte je možné:

1) Na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pomoci a ochrany uzavřené s OSPOD, ZZ dítěte nebo dítětem samotným – tato smlouva se uzavírá přímo v zařízení se sociální pracovnicí ZDVOP.

2) Rozhodnutím soudu o:

  • Výchovném opatření dle § 13a zákona č. 359/1999 Sb.
  • Předběžném opatření dle § 924 občanského zákoníku as §452 ZŘS
  • Svěření do péče ZDVOP podle § 971 odst.2 občanského zákoníku.

Žádáme pracovnice OSPOD a soudní vykonavatele či rodiče o doložení:

  1. Bezinfekčnosti (podmínka přijetí dítěte do ZDVOP)
  2. Rodného listu dítěte (originál nebo kopie) – možno doložit dodatečně
  3. Kartičky pojištěnce, očkovacího průkazu – možno také doložit dodatečně


StandardyPrezentaceVýroční zprávy