Tříkrálová sbírka 2024 aneb „každá koruna pomáhá“

06.01.2024

Jako každoročně, tak i letos začátkem ledna jsme měli před sebou náročný, ale prospěšný úkol, a to zorganizovat a uskutečnit po Klenčí výběr tříkrálové sbírky.

6. ledna hned po snídani jsme se rozdělili na dvě skupinky, vyfasovali jsme pro naše malé "krále" svěcené křídy a kasičky, děti se oblékly do připravených kostýmů a vyrazili jsme do terénu.

Jedna skupinka obcházela horní a druhá dolní část Klenčí. Chodili jsme dům po domu, zpívali tříkrálovou píseň a psali křídou nápisy K+M+B 2024.

A naše pokladničky se úspěšně plnily. Občané Klenčí (ti, kteří byli doma a otevřeli nám) byli velmi štědří a odměňovali nás i různými sladkostmi. Večer jsme sice byli všichni z našeho putování po Klenčí utahaní, ale spokojení, že jsme náš úkol úspěšně splnili.

Později jsme se dozvěděli, že jsme v letošním jsme do kasiček vybrali 26.885 Kč. Máme radost, že jsme mohli přispět nějakým způsobem na pohybové a zážitkové aktivity jak dětí v našem zařízení, tak i dalších sociálních zařízeních na našem okrese. Diecézní charita Plzeň našemu zařízení věnovala krásných 49.286 Kč, za což opravdu velice děkujeme.