Tříkrálová sbírka

01.01.2023

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Koledníci stejně jako kdysi šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí při tom o příspěvek pro lidi v nouzi. A tak i my jsme s korunami na hlavách a pokladničkami obešli celé Klenčí. Většinou nás místní obyvatelé vítali s radostí. My jsme jim zazpívali písničku "My tři králové jdeme k vám" a oni nám pak přispěli libovolnou finanční částkou do pokladniček, které se úspěšně plnily. Těm, kteří vhodili peníze do pokladničky jsme pak svěcenou křídou napsali na dveře nápis K+M+B 2023.

Celková částka, která byla do našich pokladniček nastřádaná, činí 21.607 Kč. 35% z této částky bude věnováno na podporu činnosti našeho zařízení, za což velice děkujeme nejen všem občanům, kteří svým příspěvkem sbírku podpořili ale hlavně Diecézní charitě Plzeň, která o využití vybrané finanční částky rozhoduje.