Vítáme vás
na webových stránkách

Dětského domova 

Staňkov

Dětský domov Staňkov je školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže zpravidla od tří do osmnácti let, popř. do 26 let do ukončení profesní přípravy.
Zajišťuje výchovnou, sociální a hmotnou péči včetně stravování, ošacení a věcného vybavení dětem a mládeži, která nemůže být ze závažných důvodů vychovávána ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče.

Zřizovatelem je Plzeňský kraj
Historie

Původně byla budova používána jako obytný dům. V roce 1917 se rozhodla staňkovská rodačka Rozálie Leitlová, žijící ve Vídni, dům věnovat pro účely sirotčince. Po převedení domu spolku Serafínské dílo lásky v Českých Budějovicích byl na přelomu srpna a září 1919 zahájen provoz sirotčince se 7 chlapci. Do konce roku vzrostl počet dětí na 22. Staraly se o ně 2 řádové sestry - Rudolfa a Lucie.

Naše prostory

Naše vždy nejnovější aktuality můžete najít na našem Facebooku

Aktuálně

Děkujeme Vám, kteří nám v době pandemie pomáháte.

GYMPRAG s.r.o. , Praha

JAVO INTERNATIONAL LIMITED s.r.o.

p. Krstev, Staňkov

KOSMETIKA ORANJITO Brno

p. Sellnar, Staňkov

Tomáš Slavata a Hromový tým

p. Škarda, Hlohová

dobrovolníci Jana, Šárka, Štěpán, Láďa

p. Kubátová, Staňkov

Sbor dobrovolných hasičů Staňkov

p. Polanková, Staňkov

Nadační fond Staň se srdcařem Praha

p. Kolerusová, Holýšov

starosta města Staňkov Mgr. Bc. Alexandr Horák

starosta města Holýšov Mgr. Libor Schröpfer

a další drobní dárci


Internetové stránky splňují zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.